Αναζητούμε τεχνικό υποστήριξης με διάθεση για γνώση και εξέλιξη. Ο υποψήφιος θα στελεχώσει το τμήμα support της εταιρείας μας, με καθήκοντα την τεχνική επίλυση προβλημάτων των πελατών μας, είτε σε θέματα προγραμμάτων που κατασκευάζει η εταιρία μας, είτε σε καθημερινά της εργασίας τους . Πρόκειται για θέση πλήρους απασχόλησης,

Απαραίτητα προσόντα
• Γνώση του εμπορικού κυκλώματος (ERP χειρισμός, παραμετροποίηση)
• Προηγούμενη εμπειρία σε σχετική θέση, τουλάχιστον ενός έτους
• Καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία στα Ελληνικά
• Για τους άντρες υποψήφιους η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων είναι απαραίτητη.
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
• Απαραίτητο είναι το δίπλωμα αυτοκινήτου και κάποια χρόνια εμπειρίας στην οδήγηση.

Επιθυμητά προσόντα

• Γνώσεις SQL Server και TSQL θα ήταν επιθυμητή
• Nα έχει την δυνατότητα να δώσει λύσεις σε μηχανογραφημένη τιμολόγηση.
• Κάποια χρόνια προϋπηρεσίας σαν τεχνικός Η/Υ (Hardware/ δίκτυα)
• Ικανοποιητική εμπειρία στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων χρηστών
• Άνεση στην διαχείριση των λειτουργικών συστημάτων και προγραμμάτων της Microsoft
• Βασικές δικτυακές γνώσεις όπως καλωδιώσεις, τοποθέτηση rack, εγκατάσταση τερματικών,server κα.
• Διάθεση να εργαστεί ομαδικά και να στελεχώσει το τμήμα υποστήριξης μας.
• Να είναι δημιουργικός και ευχάριστος.
• Επιθυμία για βελτίωση των γνώσεων και του επίπεδου εργασίας του.

Προσφέρουμε

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με το επίπεδο και την εξέλιξη
• Ιδιωτική ασφάλιση
• Εξέλιξη και βελτίωση των γνώσεων

Το μεγαλύτερο κεφάλαιο της επιχείρησης είναι οι άνθρωποι μας, αν έχεις τα προσόντα, έλα να σε γνωρίσουμε!

Please send your cv to “cv@orama-tech.gr” with subject “support”

[…]