Γενικές λειτουργίες εφαρμογής

 

Για μεγάλες επιχειρήσεις

Για μικρές επιχειρήσεις

 

Actus/ERP full

Actus
/ERP Starter

 

Γενικές λειτουργίες

Ημερολόγιο (Ενιαίο επιχείρησης)

Alerts συμβάντων, ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Υποστήριξη πολλών υποκαταστημάτων και αποθηκών

 

Υποστήριξη ξένων νομισμάτων (Αγορές/πωλήσεις)

Πελάτες αρχειοθέτηση, κατηγοριοποίηση

Προμηθευτές αρχειοθέτηση, κατηγορίες

Μεταφορικές αρχειοθέτηση, κατηγορίες

Εκτελωνιστές αρχειοθέτηση

Αρχείο/Είδη

Υλικά συσκευασίας

Κοστολόγιο παρτίδων, πλήρης κάλυψη εξόδων παρτίδας

 

Εξοδολόγιο παρτίδων

 

Εισαγωγή πάγιων δαπανών & ειδικών εξόδων επιχείρησης

 

Ισοζύγιο συναλλασσόμενων

Αναζήτηση ΑΦΜ από το ΓΓΠΣ

Αναζήτηση ΑΦΜ από το VIES

Αγορά SMS Credits

 

Αποστολή SMS/Email

 

Φορολογικοί μηχανισμοί, έκδοση σήμανσης (τύπου Β) &
QR-Code απόδειξης

MyData (πλήρης υποστήριξη, online αποστολή δεδομένων)

Τιμολόγηση/Εισαγωγές

Εισαγωγή εμπορευμάτων, δελτία αποστολής ή τιμολόγια

Αυτόματη εισαγωγή αρ. παρτίδων, barcode ειδών κλπ.

Δυνατότητα Backorder εισαγωγών

Πωλήσεις, τιμολόγια – λιανικές και πωλήσεις τρίτων

Δελτία παραγγελίας

Πλήρης υποστήριξη απόβαρων με μικτά & καθαρά κιλά

Παρακολούθηση πραγματικής αποθήκης

Barcode ειδών, πλήρης υποστήριξη

Ελεγχόμενη τιμολόγηση με δυνατότητα χαρακτηρισμού πελατών,
πολιτική είσπραξης κλπ.

Οικονομική καρτέλα πελάτη/προμηθευτή

Δυνατότητα χρέωσης κενών, είτε στο απόκομμα, είτε στην
γραμμή της πώλησης

e-invoicing

 

Φάκελος εξόδων αγορών

 

Φάκελος εξόδων πωλήσεων

 

Φάκελος εξόδων εκτελωνιστή

 

Προτιμολόγια προμηθευτών

 

Ισοζύγια περιόδου πελατών/προμηθευτών

Ημερολόγια πωλήσεων

Αναφορές (reports) πωλήσεις ανά ημέρα/ανά πελάτη κλπ.

Dashboards

 

Σύνδεση με salesforce

 

Απαλλαγές ΦΠΑ λόγω εξαγωγών (αγορές/πωλήσεις/ φορτωτικές)

Ειδικά έξοδα αγορών (φορτωτικές/ φορτοεκφορτωτικά)

Custom έξοδα αγορών

Πωλητές/Τιμοκατάλογοι

     

Πωλητές αρχειοθέτηση, στόχοι περιόδου

Παρακολούθηση τζίρου, κέρδους πωλητή

 

Τιμοκατάλογοι ειδών με αυτόματη συμπλήρωση κατά την
τιμολόγηση

 

Ταμείο/Λογαριασμοί τραπεζών

Ταμείο/Ημερήσιο ταμείο

Ταμειακές κινήσεις

Επιταγές/Παρακολούθηση/Εξόφληση

 

Έκδοση αποδείξεων πελατών/προμηθευτών κ.ά.

Χρηματοροές/Τράπεζες

 

Αναφορές ταμείου/Στατιστικά

 

Dashboards ταμείου

 

Εικόνα επιχείρησης/ Ισολογισμός/Τζίρος

 

Αποθήκη/Παρτίδες

Αποθήκη παρτίδων

Συγκεντρωτική αποθήκη

Στιγμιότυπα αποθήκης παρτίδων

Ημερολόγιο πωλήσεων αποθήκης

Ισοζύγιο αποθήκης περιόδου

Ισοζύγιο αποθήκης LIFO

Πωλήσεις εμπορευμάτων αναλυτική λίστα ανά περίοδο

Εκκαθαρίσεις

Εκκαθαρίσεις/Καταστάσεις πώλησης

Ισοζύγιο αποθήκης

Υποστήριξη απαλλακτικών

Reports

INTRASTAT

Έκδοση CMR

Σχεδιαστής report

 

Custom Dashboards

 

KPI

 

Ανάλυση δεδομένων (Pivot)

Mobile Applications *

*Προϋποθέτει ύπαρξη server

   

(Actus Pocket)

Mobile Application Αποθήκης/Πελατών

(Actus Orders)

Ηλεκτρονικές παραγγελίες σε tablet ή κινητό (Mobile
ordering)

 

Β2Β σύνδεση πελατών με όνομα της επιχείρησης

 

Λογιστήριο

Γέφυρα με όλα τα λογιστικά προγράμματα της αγοράς

Έκδοση ΜΥΦ

Πλήρης υποστήριξη του λογιστικού σχεδίου

Παρακολούθηση MyData

Ελάχιστες απαιτήσεις

Προτείνεται υπολογιστής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Επεξεργαστής i5
  • SSD δίσκος με ελάχιστο 256 GB χώρο
  • 16 GB RAM μνήμη
  • και λειτουργικό Windows 10 ή νεότερο

Προτείνεται Server με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Επεξεργαστής Intel Xeon E-2224 3.4GHz  ή νεότερο
  • 2x SSD δίσκοι με ελάχιστο 512 GB χώρο ή μεγαλύτερο
  • 16 GB RAM μνήμη ή μεγαλύτερη
  • και λειτουργικό Windows Server 2012 ή νεότερο

Σε περίπτωση δικτύου, (πάνω από ένα τερματικό) είναι απαραίτητη η ύπαρξη μηχανήματος server:

  • WINDOWS SERVER 2012 ή μεγαλύτερη έκδοση μαζί με τα τερματικά τιμολόγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πωλητή μας.

Η εφαρμογή δεν υποστηρίζει εκτυπωτές DotMatrix συνεπώς είναι απαραίτητο να υπάρχει:

  • Εκτυπωτής laser ή inkjet

Η ύπαρξη UPS, antivirus και συστήματος backup (NAS), προτείνεται για την μέγιστη ασφάλεια των δεδομένων σας.

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί την παγκοσμίου βεληνεκούς ασφαλή βάση δεδομένων MS-SQL Server στην υψηλότερη δυνατή έκδοση.